• Rekonštrukcia predajní BILLA
  Rekonštrukcia predajní BILLA Bratislava, Levoča, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Poprad, Svit,Eurovea, Nitra,Handlová Stavebný dozor – Cost Control
 • Slovnaft - výstavba novej jednotky na výrobu polyetylénu LDPE4
  Slovnaft - výstavba novej jednotky na výrobu polyetylénu LDPE4
 • Domino
  Bytový súbor DOMINO
 • Domino
  Bytový súbor DOMINO
 • Polyvlies Slovakia, s.r.o., Výroba netkaných textílií POLYVLIES PP Sereď, II. ETAPA
  Polyvlies Slovakia, s.r.o., Výroba netkaných textílií POLYVLIES PP Sereď, II. ETAPA
 • Kožatex
  Kožatex

Novinky

KAMI PROFIT v TOP 3 najúspešnejších firiem

Podľa rebríčka týždenníka Trend sa spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o. umiestnila v TOP 3 najúspešnejších firiem v rámci inžinierskej a projektovej prípravy pozemných stavieb. Vďaka tržbám za rok 2015, ktoré prevýšili sumu 5, 7 mil. eur, zaujala 2. miesto. Stavebnému priemyslu sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi začalo mimo riadne dariť. Tento pozitívny trend platí rovnako aj pre spoločnosť KAMI PROFIT, [...]

viac ...

OC Saratov – Dostavba obchodnej prevádzky DM

Stavba: Dostavba obchodnej prevádzky DM, OC Saratov Miesto realizácie: Bratislava – Dúbravka Druh stavby: Novostavba – prístavba k existujúcemu objektu Činnosť:  Generálny dodávateľ Začiatok výstavby:  16. máj 2016 Koniec výstavby:  31. august 2016 Projektový manažér: Bc. Marek Ballay, Ing. Alexander Halža Naša spoločnosť KAMI PROFIT, s.r.o. ako generálny dodávateľ začala s realizáciou objektu prístavby  k Obchodnému [...]

viac ...

LogoKamiProfit250x87_JPG

Podľa rebríčka týždenníka Trend sa spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o. umiestnila v TOP 3 najúspešnejších firiem v rámci inžinierskej a projektovej prípravy pozemných stavieb. Vďaka tržbám za rok 2015, ktoré prevýšili sumu 5, 7 mil. eur, zaujala 2. miesto. Stavebnému priemyslu sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi začalo mimo riadne dariť. Tento pozitívny trend platí rovnako aj pre spoločnosť KAMI PROFIT, [...]

Čítať viac...
P1040997

Stavba: Dostavba obchodnej prevádzky DM, OC Saratov Miesto realizácie: Bratislava – Dúbravka Druh stavby: Novostavba – prístavba k existujúcemu objektu Činnosť:  Generálny dodávateľ Začiatok výstavby:  16. máj 2016 Koniec výstavby:  31. august 2016 Projektový manažér: Bc. Marek Ballay, Ing. Alexander Halža Naša spoločnosť KAMI PROFIT, s.r.o. ako generálny dodávateľ začala s realizáciou objektu prístavby  k Obchodnému [...]

Čítať viac...
ČS Slovnaft - Žilina Šibenice - oprava manipulačnej plochy

Odberateľ: Slovnaft a.s. Stavba: ČS Slovnaft – Žilina, Šibenice – Oprava manipulačnej plochy Činnosť: Realizácia Projektový manažér: Ing. Krutek Začiatok prác: máj 2016 Ukončenie prác: máj 2016 Lokalita: ČS Slovnaft a.s., Slovnaft Košická II,ulica Košická, 010 01 Žilina. Betónová plocha na čerpacej stanici bola čiastočne v nevyhovujúcom technickom stave. Pri výdajných stojanoch sa prejavilo značné znehodnotenie a poškodenie konštrukčných vrstiev. Stavebné práce sa [...]

Čítať viac...
20160322_155807

Odberateľ: Slovnaft a.s. Stavba: ČS Slovnaft – Bratislava, Púchovská ulica – Nová prípojka NN Činnosť: Realizácia Projektový manažér: Ing. Štefan Litomerický Začiatok prác: marec 2016 Ukončenie prác: apríl 2016 Lokalita: ČS Slovnaft a.s., Bratislava  Púchovská ulica, k.ú. Bratislava Účelom stavby je zrealizovanie novej prípojky nn pre čerpaciu stanicu. Pôvodne bola čerpacia stanica napojená na rozvody nn z výrobného areálu vzdialeného cca 500 [...]

Čítať viac...
20160122_153615_HDR

Odberateľ: Slovnaft a.s. Stavba: Udržiavacie práce a výmena technológie – CAR WASH Činnosť: Realizácia Projektový manažér: Ing. Štefan Litomerický Začiatok prác: 01.03.2016 Ukončenie prác: 10.04.2016 Lokalita: ČS Slovnaft a.s., Banská Bytrica-Partizánska cesta, k.ú. Banská Bytrica Cieľom stavebných úprav a udržiavacích prác bola celková obnova a redizajn –modernizácia vnútorných priestorov autoumyvárne v rámci čerpacej stanice. Modernizácia zahŕňala výmenu obkladov, dlažieb, omietok, výmenu dvier a vrát, [...]

Čítať viac...
Výmena odlučovača ropných látok

  Odberateľ: Slovnaft a.s. Stavba: Výmena odlučovača ropných látok Činnosť: Realizácia Projektový manažér: Ing. Tomáš Krutek Začiatok prác: 04.04.2016 Ukončenie prác: 08.04.2016 Lokalita: územie Slovenskej republiky Zaolejovaná kanalizácia z priestorov manipulačnej plochy tankovania bola zvedená do starého odlučovača ropných olejov, ktorý bol v nevyhovujúcom stave. Pôvodný ORL na zaolejovanej kanalizácii bol vymenený za nový sorbčný odlučovač ropných látok. Inštalácia odlučovača prebiehala za [...]

Čítať viac...
Košice Palackého

Odberateľ: SLOVNAFT a.s. Stavba: Poskytovanie služieb riadenia stavieb realizovaných SLOVNAFT a.s. Činnosť: Project management Projektový manažér: Ing. Štefan Litomerický, Ing. Tomáš Krutek Začiatok prác: 01.10.2015 Ukončenie prác: 30.11.2015, Marec/2016 Lokalita: územie Slovenskej republiky Zoznam čerpacích staníc: Bratislava Bajkalská, Bratislava Tomášiková, Bratislava Vajnorská, Košice Jantárová, Košice Palackého, Janovík Západ, Janovík Juh, Budča 1, Budča 2, Žiar nad Hronom Rozsah prác: • v [...]

Čítať viac...
DSC03564

Odberateľ:  BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o. Stavba: Predajňa potravín BILLA – Bernolákovo Činnosť: Technický dozor investora Projektový manažér: Ing. Tomáš Madi Začiatok prác: 03/2016 Ukončenie prác: 07/2016 Lokalita: Trnavská ul.- Slnečnicová ul., Bernolákovo Základné informácie: Na pozemku nachádzajúcom sa na cípe Trnavskej a Slnečnicovej ulice bude vybudovaný objekt občianskej vybavenosti – predajňa potravín. Jedná sa o vybavenosť miestneho významu, ktorá bude [...]

Čítať viac...
IMG_7641

Odberateľ:  I.D.C. Holding, a.s. Stavba: Rozvoj závodu Pečivárne Sereď, Prístavba skladu hotových výrobkov Pečivárne Sereď Činnosť: Stavebno-technický dozor Projektový manažér: Ing. Ľuboš Kormaník, Ing. Miroslav Bugár, Ing. Marek Miškovič Začiatok prác: 01/2016 Ukončenie prác: 12/2016 Lokalita: Trnavská cesta 946/14, 926 14 Sereď Popis činnosti: Výkon činnosti stavebno -technický dozor investora pri výstavbe objektu: SO 67.1 HALA E – výrobná hala- [...]

Čítať viac...
Hotel horizont

Odberateľ: Tatra Trading International s.r.o. Stavba: Rekonštrukcia Hotela Horizont – vnútorné vybavenie Činnosť: Zhotoviteľ Projektový manažér: Ing. Roman Jánoška Začiatok prác: september/2015 Ukončenie prác: december/2015 Lokalita: Stará Lesná, Tatranská Lomnica Popis činnosti:Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia Hotela Horizont v rozsahu: a) technológia audia a videa kongresovej miestnosti b) technológia zasúvacieho hľadiska kongresovej miestnosti c) [...]

Čítať viac...
20151209_160308

Odberateľ: Slovnaft a.s. Stavba: Rekonštrukcia manipulačnej plochy ČSMP SLOVNAFT Činnosť: Generálny zhotoviteľ stavebných prác Projektový manažér: Ing. Tomáš Krutek Začiatok prác: 02.12.2015 Ukončenie prác: 18.12.2015 Lokalita: Prešov Levočská Popis činnosti: Spevnené plochy na čerpacej stanici pohonných hmôt sú čiastočne v nevyhovujúcom technickom stave. Pri výdajnom stojane pre nákladné automobily sa prejavuje značné znehodnotenie betónu v [...]

Čítať viac...
CS MOL Brno BAUEROVA

Odberateľ: MOL a.s. Stavba: Poskytovanie služieb riadenia stavieb ČS MOL a.s. Činnosť: Project management Projektový manažér: Ing. Štefan Litomerický, Ing. Tomáš Krútek Začiatok prác: 01.10.2015 Ukončenie prác: 30.11.2015 Lokalita: územie Českej Republiky Zoznam čerpacích staníc: Ostrava Zábřeh, Ostrava Bohumínska, Kopřivnica, Břeclav, Brno Bauerova, Brno Bitešska, Brno Hradecka, Brno Olomoucka, České Budějovice Dlouha Louka, České Budějovice Strakonická, Český Krumlov, Chvalovice, Mikulov, Písek, [...]

Čítať viac...
20160107_145354

Demontáž totemu, loga, dekorácie atiky budovy, príp. vlajkoslávy (vrátane základov) a iných predmetov.
Nátery stĺpov prestrešenia, stojanov, obrubníkov, vysávača, poklopov, rámov okien a dverí a príp. iných predmetov.
Opravy spevnených plôch, odvodňovacích žľabov, obrubníkov, príp. potreby rozšírenie ostrovčekov pod výdajnými stojanmi
Nová omietka budovy kiosku (resp. náter s lokálnymi opravami), nátery častí prístrešku, jeho doplnenie alebo oprava, obnova vodorovných dopravných značení
Prestavba jestvujúceho základu alebo asanácia starého a výstavba nového základu.
Zhodnotenie a kontrola stavu napájania aj pre ostatné RVI prvky (atiky prístrešku, logá), príp. ich výmena, oprava alebo doplnenie v rozvádzači.

Čítať viac...

Elektronická verzia knihy TU KLIKNITE   

Čítať viac...
DSC_2467

Odberateľ: BILLA REALITY SLOVENSKO spol.s.r.o. Stavba: Billa Turčianske Teplice Miesto: Turčianske Teplice, Hájska cesta Začiatok : 26/10/2015 Ukončenie : 08/12/2015 Činnosť: Výkon stavebný dozor. Projektový manažér: Michal Sojka Popis prác: Zámerom investora je zlepšenie podmienok pre predaj a modernizácia predajne Supermarketu Billa v objekte na Hájska cesta v Turčianských Tepliciach. V predajni supermarketu sa bude [...]

Čítať viac...
DSC_2798

Odberateľ: BILLA REALITY SLOVENSKO spol.s.r.o. Stavba: Billa Banská Bystrica Miesto: Banská Bystrica- Fončorda, ul. Nové Kalište Začiatok : 26/10/2015 Ukončenie : 04/12/2015 Činnosť: Výkon stavebný dozor. Projektový manažér: Michal Sojka Popis prác: Zámerom investora je zlepšenie podmienok pre predaj a modernizácia predajne Supermarketu Billa v objekte na ulici Nové Kalište v Banskej Bystrici – časti [...]

Čítať viac...
RD Chorvatsky Grob

O projekte a lokalite KAMI PROFIT, s.r.o. ponúka na predaj rodinný dom v Čiernej vode , atraktívne a cenovo dostupné bývanie najmä pre mladé rodiny s deťmi. Rodinný dom leží v tichom prostredí, v miestnej časti Čierna voda (na Hviezdoslavovej ulici) v uzavretej zástavbe rodinných domov, poskytuje súkromie, kľudné prostredie, priamu blízkosť detského ihriska, možnosť aktívneho strávenia [...]

Čítať viac...
20151103_141102

Odberateľ: SLOVNAFT a.s. Stavba: Úprava komunikácie (rozšírenie) – ČS SLOVNAFT Záhorská Bystrica Činnosť: Generálny zhotoviteľ stavebných prác Projektový manažér: Ing. Štefan Litomerický, Začiatok prác: 12.11.2015 Ukončenie prác: 30.11.2015 Lokalita: Záhorská Bystrica, Bratislava Úpravu dopravného pripojenia ČSPH rieši úpravu vstupu a výstupu tak, aby vyhovovala požiadavkám nákladnej dopravy. Spevnené plochy budú dobudované, prípadne rekonštruované z dôvodu, aby slúžili ako prístup nákladných automobilov k existujúcim [...]

Čítať viac...
CS Shell Banská Bystrica

Odberateľ: CBRE Corporate Outsourcing, s.r.o. Stavba: Realizácia základu pod reklamný pylón vrátane elektrickej prípojky ČS SHELL Banská Bystrica – Partizánska cesta Činnosť: Generálny zhotoviteľ stavebných prác Projektový manažér: Ing. Marek Eliáš Začiatok prác: 20.10.2015 Ukončenie prác: November 2015 Lokalita: Partizánska cesta, Banská Bystrica Spoločnosť KAMI PROFIT, s.r.o. vybuduje v areály ČS Shell pylón (totem) vysoký 25m kotvený do stupňovitej základovej pätky rozmerov 4,5 [...]

Čítať viac...
P1140725

Odberateľ: CBRE Corporate Outsourcing, s.r.o. Stavba: Rekonštrukcie sociálnych zariadení pre verejnosť ČSPL Shell Činnosť: Generálny zhotoviteľ stavebných prác Projektový manažér: Ing. Alexander Halža Začiatok prác: 5.10.2015 Ukončenie prác: December 2015 Lokalita: Celé územie Slovenska   Priebeh prác: 1.etapa: Bratislava 2.etapa: Juhozápad Slovenska 3.etapa: Sever Slovenska 4.etapa: Stred a Východ Slovenska 5.etapa: Prešov a okolie Naša spoločnosť KAMI PROFIT, s.r.o. ako generálny dodávateľ [...]

Čítať viac...