Kontakt

Sídlo spoločnosti

KAMI PROFIT, s.r.o.

Adresa: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava

Telefón: +421 220 866 007
Mail: info@kami-profit.sk

Fakturačné údaje
IČO: 35 943 301
IČ DPH: SK 202 202 3872
Banka:
IBAN SK70 1100 0000 0029 2986 9791
IBAN SK78 1111 0000 0012 0432 5004

odštěpný závod
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Sídlo: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava

IČO: 052 64 758
IČ DPH: CZ683743702
Číslo účtu: CZ2027000000002113261417

Telefón: +420 773 122 331 +421 220 866 007
Mail: info@kami-profit.cz

KAMI PROFIT CZ, s.r.o., organizačná zložka
KAMI PROFIT CZ, s.r.o., organizačná zložka

Sídlo: Príjazdná 7/A, 831 07  Bratislava

IČO: 50 981 838

Telefón: +420 773 122 331 +421 220 866 007
Mail: info@kami-profit.cz

 

KAMI PROFIT CZ, s.r.o.
KAMI PROFIT CZ, s.r.o.

Sídlo: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava

IČO: 284 63 463
DIČ: CZ28463463
Číslo účtu: CZ56 2700 0000 0021 1353 8674

Telefón: +420 773 122 331 +421 220 866 007
Mail: info@kami-profit.cz

prevádzka Rakúsko
KAMI PROFIT, s.r.o., prevádzka Rakúsko

Adresa:
Donaufelder Straße 241
1220 Wien
Poštová adresa: Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava

Telefón:  +421 220 866 007+421 915 930 771
Mail: info@kami-profit.at

IČO: 35 943 301
DIČ AT: ATU71333345


Kontaktný list KAMI PROFIT, s.r.o.

Vedenie spoločnosti
Ing. Milín Kaňuščák
Konateľ spoločnosti

Ing. Roman Jánoška
Generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Milan Kopernický
Obchodný riaditeľ spoločnosti
+421 915 495 337

Ing. Samuel Koniar
Technický riaditeľ

JUDr. Marián Čura
Konateľ a riaditeľ v ČR
+420 773 122 331

Ing. Daniel Rimel
Výrobný riaditeľ v ČR
+420 604 210 640

Právne oddelenie
Riadenie projektov

Ing. Miroslav Stromko
Projektový manažér a riaditeľ projektovej prípravy

Ing. Dominika Vaššová
Technik rozpočtov a výroby

Pavol Hayden
Senior Project Manager

Ing. Peter Janega
Senior Project Manager

Ing. Ľuboš Kormaník
Senior Project Manager

Ing. Alexander Halža
Junior Project Manager

Ing. Tomáš Madi
Junior Project Manager

Ing. Štefan Litomerický
Junior Project Manager

Riadenie projektov
Ing. Marek Eliáš
Junior Project Manager

Ing. Tomáš Krutek
Junior Project Manager

Ing. Marek Wtorek
Asistent Project Managera

Ing. Matúš Líška
Asistent Project Managera

Ing. Peter Kukučka
Asistent Project Managera

Michal Sojka
Stavebný dozor

Riadenie projektov
Ing. Albert Vavrek
Stavebný dozor

Ing. Marek Miškovič
Asistent stavebného dozoru

Ing. Juraj Šnirc
Rozpočtár a príprava stavieb

Ing. Peter Podmanický
Rozpočtár a príprava stavieb

Bc. Marek Ballay
Rozpočtár a príprava stavieb

Ing. Miroslav Miklovič
Rozpočtár

Ing. Rozália Mokričková
Rozpočtár

Martina Galádová
Pracovník pre verejné obstarávanie a marketing

Ing. Miroslav Dobiáš
Stavbyvedúci

Ing. Tomáš Kavecký
Asistent stavbyvedúceho

IT oddelenie

Viktor Babirát
IT špecialista

KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)