Novinky

ECO POINT 2 – novostavba administratívnej budovy

Projektant:
Ing. Miroslav Stromko
Typ stavby:
Administratíva
Činnosť:
Projekčné práce, Projektový manažment
Investor:
ECO POINT 2 s.r.o.

Spoločnosť KAMI PROFIT od 11/2016 do 5/2017 spracovávala pre investora ECO POINT 2, s.r.o. realizačnú projektovú dokumentáciu a projektový management pre výber generálneho dodávateľa stavby. Výber dodávateľa bude ukončený koncom 5/2017.

Predmetom dokumentácie je:

  • Novostavba administratívnej budovy

Účelom navrhovaného objektu je vytvorenie kvalitných, moderných a funkčných prenajímateľných administratívnych priestorov. Budova bude prevažne monofunkčná, zameraná na administratívne priestory a s tým úzko súvisiace funkcie, ako parkovanie a minimálne priestory pre občerstvenie (café). Objekt bude mať šesť nadzemných a dve podzemné podlažia slúžiace primárne ako garážové priestory.

Celý novo navrhovaný objekt sa prepojí už s existujúcim objektom SO 001, postaveným v I. etape, tak, aby tvoril jeden celok s možnosťou využívania objektov samostatne. Do podzemných garáží sa bude vchádzať cez obojsmernú rampu využívanú v SO 001 a vybudovanými novými otvormi v ŽB stenách medzi objektmi.

Objekt má nevýrobný charakter.

Atraktívna poloha centra v blízkosti hlavnej dopravnej tepny, výjazdu a vjazdu do mesta Košice, je predpokladom pre dobrú dostupnosť a tým pádom aj pre skoré zaplnenie, prenájom priestorov.

Architektonické riešenie objektu zodpovedá jednoznačným požiadavkám a predstavám investora.

Účelu stavby a predpokladanej klientele zodpovedá riešenie prístupových komunikácií a predovšetkým riešenie statickej dopravy.

Objekt administratívnej budovy je umiestnený vo východnej časti Košice, katastrálne územie Furča, medzi Magnezitárskou ulicou a spojovacou komunikáciou Prešovskej cesty a Hlinkovej ulice, na pravej strane regulovaného potoka Moňok. V súčasnosti na pozemku stojí objekt SO 001 s podzemnými garážami, s ktorým sa navrhovaný objekt dilatačne prepojí tak, aby pri exploatácií pôsobili ako jeden objekt . Územie je rovinné s miernym sklonom k juhozápadu. Územie staveniska je vyčlenené zo severnej strany ulicou Magnezitárska, z južnej strany potokom Moňok, z východnej strany objektom SO 001 a zo západnej strany ďalšími pozemkami. Prístup pre dopravu je z miestnej komunikácie, z ulice Magnezitárska.

Výškovo je objekt osadený cca 2,0m (SO 002) nad príjazdovou komunikáciou z Magnezitárskej ulice.

Objekt bude napojený na všetky existujúce inžinierske siete (voda, kanalizácia,  el. energia, slaboprúd), ktoré sú vybudované v I. etape pri výstavbe SO 001. Pri osadení administratívnej budovy dôjde k styku s existujúcimi inžinierskymi sieťami, ktoré je nutné preložiť.

Podobné referencie
Stavba:
Slovnaft Ivachnová – spevnené plochy
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
SeS Slovnaft Trenčín Električná – Rekonštrukcia technologických rozvodov
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
STOP SHOP Michalovce - SINSAY
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
STOP SHOP Rebranding 2
Činnosť:
Inžiniering, Projektový manažment, Stavebný dozor
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP – Trnava Industrial Park II, výroba a osadenie informačného pylónu a úprava vstupu TTIP z Mikovíniho ulice
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Rekonštrukcia čerp. stanice Slovnaft Topoľčany - Fresh Corner
Činnosť:
Projektový manažment
Ukončená
Stavba:
Rozšírenie výrobných a skladovacích kapacít - Sládkovičovo
Činnosť:
Projekčné práce
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Shell Kolín
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)