Novinky

HOMEBOX Nitra, 2. etapa

Začiatok výstavby:
06.09.2017
Typ stavby:
Obchod a služby
Činnosť:
Projekčné práce
Investor:
HomeBox Nitra

Stavba: Homebox Nitra, 2. etapa

Začiatok: 06.09.2017

Projektant: Ing. Miroslav Stromko

Spoločnosť KAMI PROFIT, s.r.o. nadviazala na úspešnú spoluprácu s investorom pre ktorého riešila realizačný projekt a realizáciu stavby v prvej etape. Jedná sa o prístavbu jednopodlažnej haly určenej pre retailový predaj a skladovanie tovaru s príslušným zázemím. V prvej etape bol postavený objekt s plochou 3000 m2 s napojením na existujúcu dopravnú infraštruktúru a novými prípojkami inžinierskych sietí. V druhej etape sa k existujúcej zastavanej ploche pričlení hala s rovnakými vzhľadovými parametrami s plochou 4000 m2 s príslušnými parkovacími plochami, príjazdovou komunikáciou pre zásobovanie a prípojkami inžinierskych sietí. Stavba sa nachádza v meste Nitra v obchodno-priemyselnej zóne s výborným dopravným napojením pre svojich zákazníkov. Svojim určením dopĺňa zónu v ktorej sa nachádza. Architektúra vychádza z priestorových pomerov lokality a existujúceho objektu z prvej etapy. Je jednoducho a účelne včlenená do pozemku na ktorom sa stavba bude nachádzať a účelne vypĺňa kapacity lokality v zmysle územného plánu zóny. KAMI PROFIT, s.r.o. daným projektom preukazuje schopnosť úspešného zmanažovania stavieb od predprojektovej prípravy, spracovanie geodetických zameraní, geologických prieskumov, cez prípravu a spracovanie projekčného riešenia od štúdie, cez projekt pre stavebné povolenie až po realizačný projekt či tendrovú dokumentáciu. Súbežne s projekčnou činnosťou riešime inžinierske činnosti pre vydanie potrebných povolení, územné povolenie, stavebné povolenie, až po kolaudáciu hotového objektu. Tým investorovi ponúkame celú paletu služieb potrebných pre jeho úspešnú a bezproblémovú investíciu.

Podobné referencie
Stavba:
Slovnaft Ivachnová – spevnené plochy
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
SeS Slovnaft Trenčín Električná – Rekonštrukcia technologických rozvodov
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
STOP SHOP Michalovce - SINSAY
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
STOP SHOP Rebranding 2
Činnosť:
Inžiniering, Projektový manažment, Stavebný dozor
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP – Trnava Industrial Park II, výroba a osadenie informačného pylónu a úprava vstupu TTIP z Mikovíniho ulice
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Rekonštrukcia čerp. stanice Slovnaft Topoľčany - Fresh Corner
Činnosť:
Projektový manažment
Ukončená
Stavba:
Rozšírenie výrobných a skladovacích kapacít - Sládkovičovo
Činnosť:
Projekčné práce
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Shell Kolín
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)