Novinky

Leopoldov – Rekonštrukcia administratívnej budovy

Miesto realizácie:
Leopoldov
Začiatok výstavby:
06/2017
Typ stavby:
Administratíva
Činnosť:
Generálny dodávateľ

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy
Projektový manažér: Pavol Hayden

Dňa 16.6.2017 sme prevzali stavenisko stavby „Rekonštrukcia administratívnej budovy“ od zástupcov investora.
Doba rekonštrukcie je naplánovaná na 12 mesiacov.
Ide o komplexnú rekonštrukciu existujúcej budovy. Z pôvodnej stavby zostanú nosné múry a časti stropných konštrukcií, vybúrajú sa všetky výplne otvorov, nenosné časti muriva, zväčšia sa existujúce okenné otvory a vybúrajú nové, zdemoluje sa strešná konštrukcia krovu, nadstaví sa 4. NP, nová strecha bude plochá. Budova dostane nový vzhľad vďaka novým oknám, presklenenej fasáde, kontaktnému zatepľovaciemu systému a dizajnovým architektonickým prvkom na fasáde. Vo vnútri budú nové inštalácie kúrenia, vzduchotechniky, zdravotechniky a komplet nové elektroinštalácie a slaboprúdy. Budova bude mať nové prípojky vody, kanalizácie a elektriny. Dažďová kanalizácia zo strechy a nových spevnených plôch bude odvádzaná novou kanalizáciou cez ORL do existujúcej a vypúšťaná do blízkeho jazera. Nové spevnené plochy a chodníky pre peších budú realizované podľa potrieb objednávateľa a v zmysle požiadaviek pre bezbariérový prístup pre ľudí s telesným postihnutím. Pozemok bude oplotený novým oplotením a odčlenený tak od okolitého areálu existujúceho závodu.

Popis prác:

25/07/2017:

  • Demontáž stropu nad 3.NP
  • Vypratávanie sutín
  • Búracie práce: Búranie priečok

02/08/2017:

  • momentálne bola dokončená demolácia komína a pokračuje sa rozoberaním  stropu nad 3.NP podlažím. Súčasne prebieha aj otĺkanie omietky, znižovanie otvorov parapetov v 3.NP a vytŕhanie železobetónovej deky v 1.NP až na rastný terén.

08/08/2017:

  • v minulom týždni sa začala demontáž stropu nad 2. NP, dokončilo sa obitie omietok na 3. NP a vybúravanie parapetov na 3. NP do požadovanej výšky. Zároveň prebieha odpratávanie sutín z demolácie (odpratávanie dreva a tehál).

31/08/2017:

  • Prebieha odvoz sutiny z výkopu okolo budovy a začali práce s podpilovaním muriva.
Podobné referencie
Slovnaft – BA – Zlaté Piesky
Stavba:
Slovnaft - BA - Zlaté Piesky
Činnosť:
Projektový manažment
Stavba:
EcoPoint Office Center Košice - etapa 3
Činnosť:
Projekčné práce
Stavba:
OC ATRIUM Dubeň - Hypermarket Carrefour, Žilina
Činnosť:
Generálny dodávateľ
HOMEBOX Nitra, 2. etapa
Stavba:
HOMEBOX Nitra, 2. etapa
Činnosť:
Projekčné práce
Stavba:
Predajňa a sklad SCONTO Žilina - 1.etapa
Činnosť:
Projekčné práce
Stavba:
ČS Slovnaft Gabčíkovo
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Stavba:
Slovnaft Liptovský Mikuláš Okoličné - spevnené plochy
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Stavba:
Rekonštrukcia ZŠ Bratislava - Jarovce
Činnosť:
Generálny dodávateľ
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)