Novinky

Predajňa a sklad SCONTO Žilina – 1.etapa

Miesto realizácie:
Žilina
Začiatok výstavby:
08/2017
Projektant:
Ing. Miroslav Stromko
Typ stavby:
Obchod a služby
Činnosť:
Projekčné práce
Investor:
SCONTO Development s.r.o.

Stavba: Predajňa a sklad SCONTO Žilina – 1.etapa, Variant 2

Miesto realizácie: Predajňa a sklad Sconto  je navrhovaná na okraji mesta  Žilina, na výjazde  v smere na Martin, po pravej strane štátnej cesty I/18

Činnosť: Koordinácia realizačnej projektovej dokumentácie a dopracovanie realizačných detailov

Začiatok: 01.08.2017

Projektant: Ing. Miroslav Stromko

Architektonické riešenie – kompozície tvarového riešenia, materiálového a farebného riešenia

Stavba je koncipovaná ako dve halové stavby koncipované v tesnej priestorovej a funkčnej nadväznosti; hlavnou, dlhšou osou sú obe stavby orientované v smere severozápad – juhozápad, rovnobežne s komunikáciou. Vstup do predajne pre zákazníkov je v kolmom smere na hlavnú os, t.j. od severovýchodu z parkoviska. Dopravné napojenie areálu (vjazd je spoločný pre návštevníkov aj pre zásobovanie) je navrhnuté na juhovýchodnom okraji parcely v novej stykovej križovatke na ceste I/18. Z dôvodu veľkých intenzít dopravy na ceste I/18 bude križovatka riadená cestnou dopravnou signalizáciou. Manipulačný priestor pre zásobovanie predajne je umiestnený v juhozápadnej časti areálu. Prístupová komunikácia pre zásobovanie ohraničuje areál Sconto z juhu.

Fasáda je strohá, ako akcent na severovýchodnej (čelnej) fasáde je použitá zasklená stena okolo ktorej bude vytvorený portál vystupujúci pred objekt a nad strechu. Ostatné priečelia sú hladké, bez výraznejších prvkov, okrem zadnej fasády, kde je zásobovacia rampa s prestrešením a prestrešenia nad výdajom tovaru.

Farebné riešenie vychádza z firemného štandardu klienta, je to kombinácia žltých odtieňov, oranžových a šedých odtieňov s veľkoplošnými reklamami umiestnenými na fasáde.

Plocha parcely pre areál Predajňa a sklad Sconto:                     42 899 m2

Zastavaná plocha objektu spolu:                                                     10 603 m2

Z toho zastavaná plocha predajne:                                                    5 231 m2

Zastavaná plocha skladu:                                                                     5 372 m2

Obostavaný priestor objektu:                                                         17 6313,85 m3

Počet podlaží predajne:                                                                            2 NP

Počet podlaží skladu:                                                                                1 NP

Spevnené plochy:                                                                              16 234 m2

Plochy zelene:                                                                                    16 062 m2  (37,5%)

Výška atiky  – sklad :                                                                         20,50 m

Výška atiky  – predajňa :                                                                   11,20 m

Podobné referencie
Stavba:
Slovnaft - Zeleneč
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Stavba:
Slovnaft - Trenčianska Turná - Fresh Corner
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Stavba:
Billa, OC Tulip, Martin
Činnosť:
Technický dozor
Ukončená
Stavba:
BILLA, OC Dubeň Žilina
Činnosť:
Stavebný dozor, Technický dozor
Novinka
Stavba:
ČS Slovnaft - Námestovo - Fresh Corner
Činnosť:
Projektový manažment
Ukončená
Stavba:
Školská telocvičňa v obci Cífer
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Prebiehajúca
Stavba:
BILLA Martin
Činnosť:
Stavebný dozor, Technický dozor
Prebiehajúca
Stavba:
ČS MOL - Ostrava, Vyškovická
Činnosť:
Projektový manažment
Ukončená
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)