Pre študentov a absolventov

PRE ŠTUDENTOV
A ABSOLVENTOV

KAMI PROFIT, s.r.o. majú šikovní mladí ľudia dvere stále otvorené. Prostredníctvom súťaží, štipendijných či absolventských programov podporujeme ich potenciál a ponúkame im tiež možnosť naštartovať svoju kariéru práve u nás.

STREDNÉ ŠKOLY

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania. Žiak zapojený v duálnom vzdelávaní získava vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre budúce povolanie v KAMI PROFIT.

Systém duálneho vzdelávania sa vyznačuje najmä úzkym prepojením teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou na výkon budúceho povolania v KAMI PROFIT.  

ČO TI DUÁLNE VZDELÁVANIE PONÚKA?

 • Praktické vyučovanie, ktoré tvorí až 70% a uskutočňuje sa buď na pôde školy alebo v 3. a 4. ročníku u zamestnávateľa
 • Príplatok za produktívnu prácu a podnikové štipendium
 • Príspevok na cestovné a stravné
 • Bezplatné osobné ochranné pracovné prostriedky
 • Po úspešnom ukončení štúdia pracovné miesto v KAMI PROFIT, s.r.o.

ŠTUDIJNÉ ODBORY, KTORÉ MÔŽEŠ ŠTUDOVAŤ PRE KAMI PROFIT:

 • Murár
 • Tesár
 • Montér suchých stavieb
 • Inštalatér
 • Staviteľstvo
 • Operátor stavebnej výroby
 • Mechanik stavebnoinštalačných zariadení
 • Technik energetických zariadení budov
 • Obchodná akadémia

AKÉ SÚ KRITÉRIÁ VÝBERU?

Prospech

Správanie

Dochádzka

Hodnotenie školy

Reprezentácia školy

Mimoškolské aktivity

ŠKOLY, NA KTORÝCH MÔŽEŠ ŠTUDOVAŤ PRE KAMI PROFIT, S.R.O.

Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Odborná prax

Odborná prax žiakov SŠ je odborný vyučovací predmet praktického vyučovania a predstavuje aplikáciu teoretických vedomostí žiakov SŠ v praxi. Obvykle sa realizuje v rozsahu 10 – 20 pracovných dní v priebehu školského roka, spravidla v 3. a/alebo 4. ročníku SŠ štúdia, podľa schválených učebných osnov štúdia.

V prípade informácií o ponúkaných pracovných pozíciách alebo o našej spoločnosti prosím kontaktujte personalne@kami-profit.sk

VYSOKÉ ŠKOLY

SPOLUPRÁCA S VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Ak chcete objaviť svet stavebného priemyslu. KAMI PROFIT vám ponúka viacero príležitostí už počas štúdia na vysokej škole.

KONZULTÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Spoločnosť poskytuje študentom vysokých škôl a univerzít možnosť konzultácie bakalárskych a diplomových prác.

Študenti môžu konzultovať svoje záverečné práce v spoločnosti KAMI PROFIT buď na základe toho, že spoločnosť vypíše témy záverečných prác, na ktoré sa môžu študenti prihlásiť alebo individuálnou požiadavkou na konzultácie záverečnej práce zadanej fakultou. Spoločnosť v takomto prípade posúdi relevantnosť témy a môže konzultácie študentovi umožniť.

ŠTIPENDIUM

Spoločnosť poskytuje štipendium študentom posledného ročníka 2. stupňa vysokoškolského štúdia, s cieľom podporiť ich odborný rozvoj počas štúdia a zabezpečiť si tak potenciálnych budúcich zamestnancov.

ODBORNÁ PRAX

Spoločnosť ponúka študentom možnosť realizovať odbornú prax v súlade s ich individuálnymi požiadavkami. Našim cieľom je poskytnúť študentom skutočne hodnotu prax a umožniť im aplikovať svoje teoretické znalosti v reálnom pracovnom prostredí. Veríme, že prax je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania a je kľúčovým faktorom pri budovaní úspešnej kariéry.

Mapa referencií
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

E-mail: info(@)kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČDPH: SK2022023872

Kontaktný formulár


  * – povinné údaje

  Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
  Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)