Výstavba predajne Billa 264, Topoľčany

Miesto realizácie:
Topoľčany
Začiatok výstavby:
03/2013
Koniec výstavby:
05/2013
Typ stavby:
Obchod a služby
Činnosť:
Stavebný dozor
Investor:
BILLA spol. s r.o.
Výška investície:
200-tis. EUR

Stavba: BILLA TOPOLČANY
Lokalita: Topolčany
Web: www.billa.sk

V Topoľčanoch sme realizovali výstavbu expres predajne Billa v nájomných priestoroch na 1.NP a 1PP budovy nábytku KMK Kinček.

Rozsah prác spočíval v stavebných úpravách nájomných priestorov , povrchových úpravách podláh, stien, ako aj vybudovania kompletného zázemia predajne na 1.N.P. časť prípravy lahôdok, chladiaci box, šatne a sociálne zariadenia zamestnancov, na 1.P.P. skladové priestory, kuchynka zamestnancov, chladiace a mraziace boxy. Okrem stavebných úprav sa realizovala kompletná technologická časť vybavenia predajne a zázemia ako zdravotechnické inštalácie a zariadenia, vzduchotechnické rozvody, elektroinštalácie, chladiarenské rozvody. Bol dodaný regálový systém, chladiace vitríny, teplý pult, konvektomaty, pokladne.

Celkové trvanie výstavby bolo necelé 2 mesiace. Prevádzka otvorila podľa pôvodného harmonogramu.

Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 22.5.2013

Výstavbu sme začali v marci 2013

Otvorenie prevádzky bolo 29.5.2013

Odberateľ: Billa s.r.o.
Stavba: BILLA TOPOLČANY
Lokalita: Topolčany
Web: www.billa.sk

Podobné referencie
Stavba:
Rekonštrukcia a modernizácia strednej odbornej školy informačných technológií , Banská Bystrica
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Rekonštrukcia ČS MP SLOVNAFT Šamorín
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Stavebné úpravy VŠ pavilónu K Ostrava
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Nadstavba a rekonštrukcia základnej školy v Badíne
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Slovnaft Ivachnová – spevnené plochy
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Bytový dom Barbora Poprad
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
ZŠ s MŠ J.Bottu Trnava – novostavba školskej jedálne a učební
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)