Nový projekt – Bytové domy Dubnička V. – Bánovce nad Bebravou

Miesto realizácie:
Bánovce nad Bebravou
Začiatok výstavby:
04/2014
Koniec výstavby:
12/2014
Typ stavby:
Bývanie
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Výška investície:
1 075-tis. EUR

Odberateľ: Dubnička s.r.o., Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Stavba: Bytové domy Dubnička V. v Bánovciach nad Bebravou
Začiatok: Apríl 2014
Ukončenie: December 2014
Lokalita: Bánovce nad Bebravou
Druh stavby: Novostavba

KAMI PROFIT s.r.o. je generálnym dodávateľom stavby 

Projektový manažér : Pavol Hayden

Hlavný stavbyvedúci : Ing. Jozef Kormaník

Bytový dom je situovaný v Bánovciach nad Bebravou na parcele č. 790/5. V blízkosti stavby je dobre dostupná občianska vybavenosť a hlavný dopravný ťah Svätoplukovej ulice. Pozemok hraničí s riekou Bebrava, ktorú oddeľuje hrádza a nehnuteľnosť estetickú hodnotu. Pestrosť krajinných prvkov a blízkosť centra, spolu s rastúcim potenciálom tretieho sektora, voľno časových aktivít a pracovných príležitostí, z nej vytvárajú príťažlivé rodinné sídlo.Lokalita sa nachádza na úpätí Strážovských vrchov v nadmorskej výške 216 metrov a leží na hlavnej spojnici magistrály medzi stredným Slovenskom a Moravou.Prírodný fenomén bol vždy určujúcim prvkom pri situovaní stavieb a tvorbe nových sídiel. Zástavba na pozemku, nielen plynule nadväzuje na pôvodné občianske vybavenie obce ale vytvára pre jeho rozvoj ideálne podmienky. Kultúrny život, nadväzujúci na bohaté kultúrne tradície, športové areály agroturistické centrá a rekreačné areály sú v etape rýchleho rozvoja. Situovaním nových menších obchodných a prevádzkových jednotiek budú plne pokryté bežné potreby nových obyvateľov i starousadlíkov v blízkom okolí.

Bytový dom Dubnička V. je navrhovaný na bývanie. Má byť súčasťou širšieho komplexu, ktorý má prispieť k zatraktívneniu okolia. Parkovanie je v maximálnej možnej miere exteriérovým státím, ktoré je situované okolo objektu.Navrhovaný objekt je rozdelený na dva identické stavebné celky, ktorých funkciou je bývanie. Objekt má 4 nadzemné podlažia a nemá podzemné podlažie. Prízemie slúži prevažne ako domová vybavenosť. Ostatné podlažia sú iba obytné priestory s bytmi.

Spolu sa v objektoch nachádza 44 bytov a počíta sa s kapacitou 176 obyvateľov. Jednotlivé prevádzky sú navrhované, tak aby medzi sebou nekolidovali a zohľadňovali typologické požiadavky a požiadavky ich budúcich užívateľov. Vstupy do objektov sa nachádzajú na prízemí zo severo-východnej strany

 

Podobné referencie
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

E-mail: info(@)kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČDPH: SK2022023872

Kontaktný formulár


    * – povinné údaje

    Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
    Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)