ČSMP Slovnaft Námestovo

Miesto realizácie:
Námestovo
Začiatok výstavby:
11/2014
Koniec výstavby:
12/2014
Typ stavby:
Čerpacie stanice a autoumyvárne
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Investor:
SLOVNAFT, a.s.

Odberateľ: Slovnaft a.s.
StavbaOdstránenie vodnej stavby ČOV a vybudovanie žumpy, ČSMP Slovnaft Námestovo
Začiatok prác: 27.11.2014
Ukončenie prác: 04.12.2014

Stavenisko sa nachádza v areáli jestvujúcej prevádzkovanej ČSMP Slovnaft a.s. Námestovo. Z dôvodu že pôvodná ČOV nebola schopná zabezpečiť svojou kapacitou a technológiou požadované parametre na výstupe, bola odstránená. Projekt riešil vybudovanie žumpy, ktorá je osadená namiesto pôvodnej ČOV. Do novovybudovanej žumpy s objemom 50 m 3 sú odvádzané splaškové vody z jestvujúceho objektu ČS. Žumpa je osadená za objektom čerpacej stanice v priestore demontovanej ČOV. Splaškové vody z objektu sú odvádzané cez pôvodné revízne kanalizačné šachty splaškovou kanalizáciou napojenou do novej žumpy.
Pri odstránení vodnej stavby sme demontovali technologické zariadenie ČOV – prevzdušňovacie elementy, dúchadla, plastové vzduchové rozvody, čerpadlo a následne celú plastovú nádrž ČOV a rumpál. V KŠ sme zaslepili otvory po prívodnom otvore kanalizačného potrubia z ČOV. Zároveň sme zrušili NN rozvod, ktorý bol zrealizovaný pre ČOV. Počas prác na ČS nebola prevádzka ČS obmedzená, pôvodnú kanalizáciu sme pripojili do dočasnej plastovej zbernej nádoby, ktorú sme podľa potreby vyprázdňovali.
Odvedenie splaškových vôd z objektu je riešené pôvodným jestvujúcim kanalizačným potrubím, ktoré sme upravili podľa potreby pri zaústení do navrhovanej veľkoobjemovej žumpy. Po osadení a zatesnení žb. nádrže sme realizovali spätný zhutňovaný zásyp pôvodným materiálom, na povrchu preosiatím a zatrávneným. Taktiež bolo potrebné zdemontovať a spätne osadiť odvodňovací žľab ponad novo zabudovanú žumpu.

 

Podobné referencie
Stavba:
Rekonštrukcia a modernizácia strednej odbornej školy informačných technológií , Banská Bystrica
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Rekonštrukcia ČS MP SLOVNAFT Šamorín
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Stavebné úpravy VŠ pavilónu K Ostrava
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Nadstavba a rekonštrukcia základnej školy v Badíne
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Slovnaft Ivachnová – spevnené plochy
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Bytový dom Barbora Poprad
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
ZŠ s MŠ J.Bottu Trnava – novostavba školskej jedálne a učební
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)