ČSMP Slovnaft Námestovo

Miesto realizácie:
Námestovo
Začiatok výstavby:
11/2014
Koniec výstavby:
12/2014
Typ stavby:
Čerpacie stanice a autoumyvárne
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Investor:
SLOVNAFT, a.s.

Odberateľ: Slovnaft a.s.
StavbaOdstránenie vodnej stavby ČOV a vybudovanie žumpy, ČSMP Slovnaft Námestovo
Začiatok prác: 27.11.2014
Ukončenie prác: 04.12.2014

Stavenisko sa nachádza v areáli jestvujúcej prevádzkovanej ČSMP Slovnaft a.s. Námestovo. Z dôvodu že pôvodná ČOV nebola schopná zabezpečiť svojou kapacitou a technológiou požadované parametre na výstupe, bola odstránená. Projekt riešil vybudovanie žumpy, ktorá je osadená namiesto pôvodnej ČOV. Do novovybudovanej žumpy s objemom 50 m 3 sú odvádzané splaškové vody z jestvujúceho objektu ČS. Žumpa je osadená za objektom čerpacej stanice v priestore demontovanej ČOV. Splaškové vody z objektu sú odvádzané cez pôvodné revízne kanalizačné šachty splaškovou kanalizáciou napojenou do novej žumpy.
Pri odstránení vodnej stavby sme demontovali technologické zariadenie ČOV – prevzdušňovacie elementy, dúchadla, plastové vzduchové rozvody, čerpadlo a následne celú plastovú nádrž ČOV a rumpál. V KŠ sme zaslepili otvory po prívodnom otvore kanalizačného potrubia z ČOV. Zároveň sme zrušili NN rozvod, ktorý bol zrealizovaný pre ČOV. Počas prác na ČS nebola prevádzka ČS obmedzená, pôvodnú kanalizáciu sme pripojili do dočasnej plastovej zbernej nádoby, ktorú sme podľa potreby vyprázdňovali.
Odvedenie splaškových vôd z objektu je riešené pôvodným jestvujúcim kanalizačným potrubím, ktoré sme upravili podľa potreby pri zaústení do navrhovanej veľkoobjemovej žumpy. Po osadení a zatesnení žb. nádrže sme realizovali spätný zhutňovaný zásyp pôvodným materiálom, na povrchu preosiatím a zatrávneným. Taktiež bolo potrebné zdemontovať a spätne osadiť odvodňovací žľab ponad novo zabudovanú žumpu.

 

Podobné referencie
Stavba:
MOL Most- umývačka
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Rekonštruckia OMV Prešov
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
MOL OSTRAVA Ruská – rekonštrukcia shopu
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
MOL Přerov Lipnická - Dobíjacia stanica
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
D4/R7 PPP Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
Činnosť:
Inžiniering
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Fakultná nemocnica Ostrava - Úprava suterénu internátu
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Bytový dom Sabinovská Prešov
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
MOL Ostrava Mariánohorská - umývačka
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár
[contact-form-7 404 "Not Found"]