ČSMP Slovnaft Terchová, Vyšné Kamence

Miesto realizácie:
Terchová
Začiatok výstavby:
12/2014
Koniec výstavby:
12/2014
Typ stavby:
Čerpacie stanice a autoumyvárne
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Investor:
SLOVNAFT, a.s.
Výška investície:
110-tis. EUR

Odberateľ: Slovnaft a.s.
Stavba: Odstránenie vodnej stavby ČOV a pripojenie na verejnú kanalizáciu, ČSMP Slovnaft Terchová, Vyšné Kamence
Začiatok prác: 09.12.2014
Ukončenie prác: 11.12.2014
Lokalita: Terchová

Stavenisko sa nachádza v areáli jestvujúcej prevádzkovanej ČSMP Slovnaft a.s. Terchová, Vyšné Kamence. Z dôvodu, že pôvodná ČOV nie je schopná zabezpečiť svojou kapacitou a technológiou požadované parametre na výstupe, bude odstránená. Projekt rieši pripojenie na verejnú kanalizáciu ktorá je v ceste prebiehajúcej popred čerpaciu stanicu. V danom termíne sme zrealizovali práce na pozemku investora avšak pre zlé geologické podmienky sme práce popod komunikáciu museli prerušiť na obdobie do skončenia rozkopávkovej uzávery z dôvodu zimnej údržby. Po ukončení zimnej uzávery budeme na prácach pokračovať podľa projektu.

 

Podobné referencie
Stavba:
Rekonštrukcia a modernizácia strednej odbornej školy informačných technológií , Banská Bystrica
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Rekonštrukcia ČS MP SLOVNAFT Šamorín
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Stavebné úpravy VŠ pavilónu K Ostrava
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Nadstavba a rekonštrukcia základnej školy v Badíne
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Slovnaft Ivachnová – spevnené plochy
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Bytový dom Barbora Poprad
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
ZŠ s MŠ J.Bottu Trnava – novostavba školskej jedálne a učební
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)