Distribučné centrum pri Seredi

Miesto realizácie:
Sereď
Typ stavby:
Sklady a logistika
Činnosť:
Stavebný dozor, Technický dozor

Stavba: Distribučné centrum
Začiatok prác: február /2015
Ukončenie prác: november/2015
Lokalita: Sereď

Postupnosť prác:
Realizácia fasády obvodový plášť – os A, os B
Strešný plášť po os 14 + realizácia detailov vpuste, svetlíky
Navŕtanie studní č. 1-4 (SO studne)
Vsaky zásyp VS 2B, výkop jama č.3
Realizácia výstuže a mostíky os A, základ zázemia pre kamionistov
Baranenie larsen ORL pri VS2b
Výkop prečerpávačiek č. 4,3
Realizácia zemných prác štrkový násyp  pod komunikácie, aj v hale (pod priem. podlahu)
Dovoz komponentov chladenia (gea)
Pokračovanie prác na prefe , priečniky, mrazovky…časť B
Osádzanie mostíkov časť B
Pokračovanie v prácach na rozvodoch EPS, SHZ, ELE ZS – osvetlenie v hale + uzemnenie, ZTI (v hale aj vonku)
Pokračovanie v prácach na OK výmeny + OK fasáda

 

Podobné referencie
Stavba:
Fakultní nemocnice Ostrava - Úprava suterénu Internátu
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Bytový dom Sabinovská Prešov
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
MOL Ostrava Mariánohorská - umývačka
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Rekonštrukcia a modernizácia strednej odbornej školy informačných technológií , Banská Bystrica
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Rekonštrukcia ČS MP SLOVNAFT Šamorín
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Stavebné úpravy VŠ pavilónu K Ostrava
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Nadstavba a rekonštrukcia základnej školy v Badíne
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)