Banner

Leopoldov – Rekonštrukcia administratívnej budovy

Miesto realizácie:
Leopoldov
Začiatok výstavby:
06/2017
Koniec výstavby:
03/2019
Projektant:
DK ATELIER s.r.o.
Typ stavby:
Administratíva
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Investor:
RT LOGISTIC a.s.

Miesto realizácie: Leopoldov

Začiatok výstavby: 06/2017

Koniec výstavby: 03/2019

Projektant: DK ATELIER s.r.o. – pôvodná rekonštrukcia, KAMI PROFIT, s.r.o. – upravený projekt – novostavba

Typ stavby: Administratíva

Činnosť: Generálny dodávateľ a od 2018 aj generálny projektant

Investor: RT LOGISTIC a.s.

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy
Projektový manažér: Pavol Hayden

Dňa 16.6.2017 sme prevzali stavenisko stavby „Rekonštrukcia administratívnej budovy“ od zástupcov investora.
Doba rekonštrukcie je naplánovaná na 12 mesiacov.
Ide o komplexnú rekonštrukciu existujúcej budovy. Z pôvodnej stavby zostanú nosné múry a časti stropných konštrukcií, vybúrajú sa všetky výplne otvorov, nenosné časti muriva, zväčšia sa existujúce okenné otvory a vybúrajú nové, zdemoluje sa strešná konštrukcia krovu, nadstaví sa 4. NP, nová strecha bude plochá. Budova dostane nový vzhľad vďaka novým oknám, presklenenej fasáde, kontaktnému zatepľovaciemu systému a dizajnovým architektonickým prvkom na fasáde. Vo vnútri budú nové inštalácie kúrenia, vzduchotechniky, zdravotechniky a komplet nové elektroinštalácie a slaboprúdy. Budova bude mať nové prípojky vody, kanalizácie a elektriny. Dažďová kanalizácia zo strechy a nových spevnených plôch bude odvádzaná novou kanalizáciou cez ORL do existujúcej a vypúšťaná do blízkeho jazera. Nové spevnené plochy a chodníky pre peších budú realizované podľa potrieb objednávateľa a v zmysle požiadaviek pre bezbariérový prístup pre ľudí s telesným postihnutím. Pozemok bude oplotený novým oplotením a odčlenený tak od okolitého areálu existujúceho závodu.

14.9.2017 – na základe obhliadky statika stavby boli práce na rekonštrukcii zastavené z dôvodu nevyhovujúcej predpokladanej statiky pôvodných nosných prvkov

26.2.2018 – sme opätovne začali avšak tentokrát už s novostavbou, nakoľko pôvodný torzo budovy bolo medzičasom na podnet statika zbúrané až po pôvodné základy

V rámci nového projektovaného stavu sa zdvihli základy o necelý 1m nad pôvodnú +-0,0  medzi základy sa ako výplňový materiál použila podrvená suť z demolačných prác. Nová stavby je naprojektovaná v pôvodných rozmeroch a dispozíciách s drobnými úpravami.

Základy sa realizovali na začiatku marca 2018.

Murárske práce nosných stien 1.NP začali začiatkom apríla 2018.

Nosnú časť stavbybudú tvoriť murované steny z keramickej dutej tehly hr. 30cm, žb nosných stĺpov, prekladov, vencov a žb. šachty pre osobný výťah.

Novým resp. upraveným projektovým riešením sa zjednotili výšky jednotlivých podlaží.

Podobné referencie
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

E-mail: info(@)kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČDPH: SK2022023872

Kontaktný formulár


    * – povinné údaje

    Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
    Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)