Banner

Obchodné centrum Tulip – Martin

Miesto realizácie:
Martin
Začiatok výstavby:
02.05.2017
Koniec výstavby:
03/2018
Typ stavby:
Obchod a služby
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Investor:
ALFA PROPERTY DEVELOPMENT s.r.o.
Výška investície:
6,5 mil. EUR

Stavba: Obchodné centrum Tulip – Martin – rozšírenie

Projektový manažér: Michal Sojka

Začiatok a ukončenie prác: 02.05.2017 – 08/2018

Obchodné centrum bolo skolaudované a otvorené dňa 27.03.2018.

Dňa 02.05.2017 sa začala výstavba Obchodného centra Tulip v Martine. Výstavbe bude predchádzať odstránenie jestvujúcich spevnených plôch a menší rozsah prekládky podzemných areálových vedení – dažďovej kanalizácie, vodovodu a vonkajšieho osvetlenia. Zvislú nosnú konštrukciu hlavného objektu prístavby a nadstavby bude tvoriť železo-betónový skelet. Zvislú nosnú konštrukciu prepojovacej haly medzi jestvujúcim a novým objektom bude tvoriť oceľová konštrukcia. Súčasťou projektu budú dve interiérové schodiská a jedno oceľové exteriérové schodisko, dva eskalátory, 1 osobný a 1 nákladný výťah. Vybuduje sa nová časť parkoviska a nové chodníky. Napojenie na jestvujúce vjazdy bude zachované. V rámci realizácie budú revitalizované zelené plochy a detské ihriská.

Popis prác:

k 05.09.2017 –

 • zabetónovaná podlaha na 2.NP
 • príprava násypov pre podlahu na 1.NP v osi 23-20/M-T
 • v časti kino 2. NP sa montujú hľadiská kín a vzduchotechnika
 • na komunikačnom jadre v osi 28-27/O-P prebieha montáž prefabrikovaného schodiska

k 20.09.2017 –

 • dokončila sa časť kanalizácie v území detského ihriska vzadu a začína sa pracovať na parkovisku
 • pracuje sa na opláštení fasády v osi 19 a v osi T
 • realizuje sa strešný plášť kina
 • na streche prístavby sa realizujú VZT jednotky
 • prebieha montáž oceľovej konštrukcie vstupnej haly.

k 31.10.2017 –

 • v exteriéri objektu sa v súčasnosti pracuje na druhej polovici nového parkoviska,
 • ukončuje sa výstavba horolezeckej steny za objektom,
 • uzatvára sa svetlík v hlavnej časti pasáže sklenenou výplňou,
 • strešný plášť objektu je ukončený, začína sa pracovať detailoch klampiarskych prvkov fasády objektu
 • v interiéri budovy sa zabetónovala väčšina podlahy v pasáži,
 • intenzívne sa pracuje na suchej výstavbe, montáži rozvodov elektrickej energie, stabilných hasiacich zariadení, požiarnych hlásičoch, rozvodoch ústredného kúrenia a chladenia
 • pracuje sa na montáži eskalátora v pasáži objektu

 

Podobné referencie
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

E-mail: info(@)kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČDPH: SK2022023872

Kontaktný formulár


  * – povinné údaje

  Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
  Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)