Banner

Obchodné centrum Tulip – Martin

Miesto realizácie:
Martin
Začiatok výstavby:
02.05.2017
Koniec výstavby:
03/2018
Typ stavby:
Obchod a služby
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Investor:
ALFA PROPERTY DEVELOPMENT s.r.o.
Výška investície:
6,5 mil. EUR

Stavba: Obchodné centrum Tulip – Martin – rozšírenie

Projektový manažér: Michal Sojka

Začiatok a ukončenie prác: 02.05.2017 – 03/2018

Obchodné centrum bolo skolaudované a otvorené dňa 27.03.2018.

Dňa 02.05.2017 sa začalo rozšírenie Obchodného centra Tulip v Martine. Ide o prístavbu a nadstavbu jestvujúceho objektu. Stavbe bude predchádzať odstránenie jestvujúcich spevnených plôch a menší rozsah prekládky podzemných areálových vedení – dažďovej kanalizácie, vodovodu a vonkajšieho osvetlenia. Nosnú konštrukciu hlavného objektu prístavby a nadstavby bude tvoriť železo-betónový skelet. Nosnú konštrukciu prepojovacej haly medzi jestvujúcim a novým objektom bude tvoriť oceľová konštrukcia. Súčasťou projektu budú dve interiérové schodiská a jedno oceľové exteriérové schodisko, dva eskalátory, 1 osobný a 1 nákladný výťah. Vybuduje sa nová časť parkoviska a nové chodníky. Napojenie na jestvujúce vjazdy bude zachované. V rámci úpravy budú revitalizované zelené plochy a detské ihriská.

Popis prác:

k 05.06.2017:

Postavili sme takmer celý prefabrikovaný skelet nadstavby so strechou zo Spiroll panelov, tiež sme spravili zálievku škár medzi spirolmi na streche nadstavby ako aj vyliali podkladový betón pod výťahové šachty prístavby.

Pripravili sme pláň pre pohyb žeriavovej techniky pre montáž skeletu prístavby, na ktorú nastúpime od začiatku budúceho týždňa.

k 09.06.2017:

Plynule pokračujeme s prefa skeletom prístavby. Tento týždeň sme postavili stĺpy prístavby Kino v 4. osiach, ako aj základové trámy monolitických schodiskových šácht.

k 13.07.2017 –

Budujeme skelet prístavby a začali sme s opláštením nadstavby objektu.

k 05.09.2017 –

 • zabetónovaná podlaha na 2.NP
 • príprava násypov pre podlahu na 1.NP v osi 23-20/M-T
 • v časti kino 2. NP sa montujú hľadiská kín a vzduchotechnika
 • na komunikačnom jadre v osi 28-27/O-P prebieha montáž prefabrikovaného schodiska

k 20.09.2017 –

 • dokončila sa časť kanalizácie v území detského ihriska vzadu a začína sa pracovať na parkovisku
 • pracuje sa na opláštení fasády v osi 19 a v osi T
 • realizuje sa strešný plášť kina
 • na streche prístavby sa realizujú VZT jednotky
 • prebieha montáž oceľovej konštrukcie vstupnej haly.

k 31.10.2017 –

 • v exteriéri objektu sa v súčastnosti pracuje na druhej polovici nového parkoviska,
 • ukončuje sa výstavba horolezeckej steny za objektom,
 • uzatvára sa svetlík v hlavnej časti pasáže sklenenou výplňou,
 • strešný plášť objektu je ukončený, začína sa pracovať detailoch klampiarskych prvkov fasády objektu
 • v interiéri budovy sa zabetónovala väčšina podlahy v pasáži,
 • intenzívne sa pracuje na suchej výstavbe, montáži rozvodov elektrickej energie, stabilných hasiacich zariadení, požiarnych hlásičoch, rozvodoch ústredného kúrenia a chladenia
 • pracuje sa na montáži eskalátora v pasáži objektu

 

Podobné referencie
Stavba:
Rekonštrukcia a modernizácia strednej odbornej školy informačných technológií , Banská Bystrica
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Rekonštrukcia ČS MP SLOVNAFT Šamorín
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Stavebné úpravy VŠ pavilónu K Ostrava
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Nadstavba a rekonštrukcia základnej školy v Badíne
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Slovnaft Ivachnová – spevnené plochy
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Bytový dom Barbora Poprad
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
ZŠ s MŠ J.Bottu Trnava – novostavba školskej jedálne a učební
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)