Rekonštrukcia komunikácie ČSMP SLOVNAFT Nitra Kynek

Miesto realizácie:
Nitra
Začiatok výstavby:
09/2015
Typ stavby:
Čerpacie stanice a autoumyvárne
Činnosť:
Stavebný dozor, Technický dozor
Investor:
SLOVNAFT, a.s.

Stavba: Rekonštrukcia komunikácie ČSMP SLOVNAFT
Projektový manažér: Ing. Štefan Litomerický
Začiatok prác: 07.09.2015
Ukončenie prác: 21.09.2015

Popis činnosti: Účelom stavby je zrekonštruovanie poškodených častí areálových komunikácií v okolí výdajných stojanov a na vjazde a výjazde z čerpacej stanice. Čerpacia stanica pohonných hmôt Kynek II je napojená na rýchlostnú cestu R1A v smere od Trnavy do Nitry.
Rekonštrukcia rieši výmenu mrežovaných rigolov na vjazde a výjazde z čerpacej stanice a čiastočnú výmenu mrežovaného rigola okolo ostrovčeka výdajných stojanov. S tým súvisí aj rekonštrukcia časti cemento-betónovej vozovky ostrovčeka výdajných stojanov. Príjazdová a výjazdová plocha napojená na ostrovček výdajných stojanov bude tiež vybúraná a obnovená v potrebnom rozsahu. Pred mrežovaným rigolom na výjazde z čerpacej stanice sa upraví plocha okolo kanalizačných šácht lapača olejov.

Podobné referencie
Stavba:
Rekonštrukcia a modernizácia strednej odbornej školy informačných technológií , Banská Bystrica
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Rekonštrukcia ČS MP SLOVNAFT Šamorín
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Stavebné úpravy VŠ pavilónu K Ostrava
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Nadstavba a rekonštrukcia základnej školy v Badíne
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Slovnaft Ivachnová – spevnené plochy
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Bytový dom Barbora Poprad
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
ZŠ s MŠ J.Bottu Trnava – novostavba školskej jedálne a učební
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)