Rekonštrukcia Základnej školy G. Szabóa v Dunajskej Strede

Miesto realizácie:
Dunajská Streda
Začiatok výstavby:
08/2015
Koniec výstavby:
10/2015
Typ stavby:
Školstvo
Činnosť:
Generálny dodávateľ

Odberateľ: Mesto Dunajská Streda
Stavba: Rekonštrukcia a obnova Základnej školy G.Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským
Projektový manažér: Pavol Hayden
Začiatok prác: 27.08.2015
Ukončenie prác: 9.10.2015

Ako víťaz verejného obstarávania na výber generálneho dodávateľa stavby, realizuje naša spoločnosť rekonštrukciu a obnovu základnej školy v Dunajskej Strede z cieľom znížiť ekonomické náklady na energetické potreby budovy školy a spríjemniť vyučovací proces školopovinným deťom a ich pedagógom. V rámci stavebných prác budú modernizované sociálne zariadenia, vymenené zariaďovacie predmety, radiátory, obklady a dlažby, vchodové dvere do tried, vymenené svietidlá v triedach, staré a nebezpečné drevené výplne otvorov medzi triedami a chodbami za nové bezpečnostné v plastových rámoch. Komplet zateplená a vynovená fasáda vrátane výmeny parapetných plechov. Tepelne a proti vode zaizolovaná plochá strecha na celej budove školy vrátane výmeny bleskozvodu. V rámci projektu je riešená aj bezbariérovosť a to modernizáciou vstupu, doplnením príjazdových rámp ku jestvujúcim schodiskám, madlám pre telesne postihnutých a vybudovaním samostatného WC.

Podobné referencie
Stavba:
Rekonštrukcia a modernizácia strednej odbornej školy informačných technológií , Banská Bystrica
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Rekonštrukcia ČS MP SLOVNAFT Šamorín
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Stavebné úpravy VŠ pavilónu K Ostrava
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Nadstavba a rekonštrukcia základnej školy v Badíne
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Slovnaft Ivachnová – spevnené plochy
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Bytový dom Barbora Poprad
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
ZŠ s MŠ J.Bottu Trnava – novostavba školskej jedálne a učební
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)