Top referencie

Rozšírenie kapacít materskej škôlky – Záhorská Bystrica

Miesto realizácie:
Záhorská Bystrica
Začiatok výstavby:
11/2018
Koniec výstavby:
11/2019
Typ stavby:
Školstvo
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Investor:
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica

Stavba: Rozšírenie kapacít materskej škôlky – Záhorská Bystrica

Miesto realizácie: Záhorská Bystrica

Začiatok výstavby: 11/2018

Ukončenie výstavby: 11/2019

Typ stavby: Škôlka

Činnosť: Generálny dodávateľ

Investor: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Projektový manažér: Ing. Milan Boško, Ing. Marek Miškovič

Popis činnosti:

Materská škola sa nachádza na Hargašovej ulici v Záhorskej Bystrici v spoločnom areáli so základnou školou. Areál bol postavený v druhej polovici minulého storočia. Skladá sa z piatich objektov – pavilónu A, pavilónu B, telocvične, jedálne a materskej školy. Pavilón A, pavilón B a z časti materská škola sú dvojpodlažné budovy, telocvičňa a jedáleň sú jednopodlažné.

Zámerom investora je zväčšenie kapacity priestorov o 2 triedy reagujúce na výhľadové zvýšenie počtu obyvateľov sídla na takmer dvojnásobok.  Z týchto dôvodov sa plánuje s navýšením počtu detí. Vzhľadom na nevyhovujúci súčasný stav v existujúcich priestoroch je nutné zrealizovať najprv sanáciu týchto  priestorov a následne  pôdorysné rozšírenie a nadstavbu.

Projekt nadväzuje na pôvodnú dispozičnú kostru, ktorú však prispôsobujeme novým požiadavkám napríklad na únikové cesty, príchody rodičov na poschodie, presuny detí do jedálne atď.  Nové  exteriérové schodisko bude vybavené aj zdvíhacím zariadením pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu pre nástup do druhého podlažia. Aj jestvujúci zadný vstup na prízemí bude bezbariérovo napojený na chodník, čím bude zabezpečený prístup do celého objektu a všetkých tried  aj pre deti s obmedzenou schopnosťou  pohybu.  V nadstavbe sú nové triedy pre deti situované v miestach nad jestvujúcimi triedami, čo vyplýva aj z požiadavky na optimálnu orientáciu ku svetovým stranám.

Vzhľadom na statickú nereálnosť nadstavenia o dve podlažia je navrhnutá z východnej strany pôdorysu prístavba jedného traktu vytvárajúceho vnútropriestor, vhodný pre hranie sa detí na dvore. V pristavanom trakte bude situovaná veľká jedáleň, ktorá vyrieši súčasný nevyhovujúci stav v škôlke.

 

>
Podobné referencie
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

E-mail: info(@)kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČDPH: SK2022023872

Kontaktný formulár


    * – povinné údaje

    Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
    Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)