Banner

Obytný súbor – 3 Veže, Obytný súbor 633 bytových jednotiek a 3600 m2 obchodných priestorov

Miesto realizácie:
Bajkalská, Bratislava
Začiatok výstavby:
2006
Koniec výstavby:
2009
Typ stavby:
Bývanie, Obchod a služby
Činnosť:
Projektový manažment
Architekt:
Ing. arch. Martin Wolf SCB & Associates Inc. Chicago USA, Ing. arch. Peter Moravčík
Výška investície:
80 mil. EUR bez DPH

Stavba:

3 VEŽE, Obytný súbor 633 bytových jednotiek a 3600 m2 obchodných priestorov

Opis činnosti KAMI PROFIT, s. r. o.:

Komplexný projektový manažment

Web: www.3veze.sk    Video letecký pohľad     Video z výstavby r.2009 

 

Rezidenčný projekt III Veže v centre bratislavskej časti Nové Mesto charakterizuje strategická poloha, blízkosť centra, prostredie vhodné na aktívny oddych a široká ponuka služieb spojených s bývaním.

Bytový súbor III Veže ponúka komfortné, funkčné a flexibilné byty s rozličnou veľkosťou. V každej veži sa nachádza 211 bytov s rozličnou dispozíciou a vo veľkostiach od 40 do 220 m2. Hmotové riešenie komplexu je rozčlenené na spodnú časť garážového domu výraznej horizontality a tri objekty vežových telies obytnej štruktúry s parterom vybavenosti. Objekty veží sú oproti spodnej časti rovnobežnej s Bajkalskou ulicou natočené pod uhlom, ktorý na jednej strane optimalizuje svetelné pomery v jednotlivých bytoch, na strane druhej je zdrojom dynamického výrazu celkovej hmoty komplexu. Spodná časť – garážový dom je v osi vstupu do športovej haly Elán perforovaná pasážou s občianskou vybavenosťou. Garážový dom je obdĺžnikového tvaru, kým tri veže majú v pôdoryse tvar elipsy.

Základom dispozície veže je komunikačné jadro s výťahovou halou a dvoma únikovými cestami typu C s požiarnymi predsieňami, dvoma osobnými výťahmi a jedným evakuačným výťahom. Z chodbového traktu je na dve strany cez komunikačné chodby prístupných 12 bytov (okrem 11. nadzemného podlažia, kde je namiesto jedného jednoizbového bytu výmenníková stanica OST A a OST B, a tak celkový počet bytov na podlaží je 11). Výťahová hala v parteri ústi do vstupného vestibulu, ktorý okrem priestorového štandardu ponúka aj recepciu so stálou službou. Parter, orientovaný na stranu Bajkalskej ulice aj východnú stranu s pešou komunikáciou, ponúka okrem vstupov do obytných priestorov priestory občianskej vybavenosti a služieb na ploche približne 3 728 m2. Domová vybavenosť je okrem pivničných kobiek obohatená aj o priestory na regeneráciu fyzických a psychických síl ( fitness, stolný tenis) i spoločenské priestory (detské herne, miestnosť veľkoplošnej videoprojekcie) na kontaktovanie sa obyvateľov domu mimo chodieb jednotlivých bytových podlaží.

Garážový dom so 4 nadzemnými podlažiami tvorí ochrannú bariéru proti hlukovej záťaži z Bajkalskej ulice a na zelenej streche vytvára pre obytnú časť „visutú“ exteriérovú pobytovú zónu, ktorá si aj pri úvahe o predpokladanej nivelete estakády Bajkalskej ulice vo výške 7,5 m od súčasného terénu zachová svoj ochranný potenciál. Napriek takejto clone bolo potrebné pobytovú klímu jednotlivých bytov 19-podlažných bytových veží chrániť akusticky vyhovujúcou fasádou so štrbinovým hlukovo utlmeným vetraním pri zachovaní účinnej ochrany proti nadmernej insolácii a atraktívnych priehľadov na panorámu Bratislavy s atrakciami starého mesta i kulisou horského masívu Malých Karpát na severozápadnej strane.

Spodná časť komplexu je navrhnutá ako garážový objekt s jedným podzemným podlažím, parterom s občianskou vybavenosťou a s tromi nadzemnými garážovými podlažiami. Táto časť je zastrešená plochou strechou v úrovni 5. nadzemného podlažia, ktoré je však už súčasťou vežového objektu elipsovitého pôdorysu. Vzhľadom na vyššie bytové podlažia je 5. nadzemné podlažie pôdorysne uskočené smerom dovnútra o približne 1,5 m a spája garážový objekt s bytovou vežou.

Hlavná bytová časť elipsového vežového objektu sa začína od 6. nadzemného podlažia a končí sa mezonetovými bytmi na 23. a 24. nadzemnom podlaží.

Strešné plášte sú navrhnuté vo forme pochôdznych terás s nášľapnou vrstvou z betónovej, resp. kamennej dlažby, resp. dreveného roštu z trvanlivého dreva, alebo vo forme vegetačnej strechy s polointenzívnou, resp. extenzívnou vegetáciou kombinovanou so zaštrkovanou strechou.

 

 

Výhľad z 3Veží 

Podobné referencie
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

E-mail: info(@)kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČDPH: SK2022023872

Kontaktný formulár


    * – povinné údaje

    Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
    Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)