Stavba – Mestský priemyselný a technologický park Trnava

Miesto realizácie:
Trnava
Začiatok výstavby:
10/2009
Koniec výstavby:
02/2012
Projektant:
Ateliér DV s.r.o., RH Dúha s.r.o.
Typ stavby:
Haly a priemysel
Činnosť:
Projektový manažment
Architekt:
Ing. arch. Branislav Loskot, Ing. arch. Jaroslav Takáč, Ing. arch. Pavel Ďurko, Ing. arch. Peter Kukučka
Výška investície:
10 mil. EUR bez DPH

Odberateľ: DÚHA a.s. – TRNAVSKÁ STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ
Stavba: Mestský priemyselný a technologický park Trnava
Projektový manažment: Ing. Milín Kaňuščák, Ing. Roman Jánoška, Ing. Peter Janega
Lokalita: 48° 21′ 26.32″ N 17° 35′ 42.55″ E

Celkovým cieľom projektu bolo  zrealizovať  revitalizáciu časti  hnedého priemyselného parku, ktorým bol mestský priemyselný areál na Priemyselnej ulici č. 5 v Trnave, za účelom modernizácie a rekonštrukcie predmetnej časti areálu a vybudovania moderného priestorového zázemia pre podnikateľské subjekty a organizácie pôsobiace  v oblasti priemyselnej výroby, sofistikovaných technológií, vývojových aktivít a tým vytvárať nielen priestorové možnosti pre potreby podnikania, ale aj podporovať konkurencieschopnosť a inovatívny potenciál malých a stredných podnikov v meste Trnava a regióne Trnavského samosprávneho kraja. Zároveň bolo zámerom mesta prostredníctvom kvalitných priestorových možnosti pritiahnuť špičkovo technologický orientované investície, ktoré vytvoria vysokokvalifikované pracovné miesta v Trnave a Trnavskom regióne. Všetkým firmám etablovaným v Mestskom priemyselnom a  technologickom parku Trnava budú prostredníctvom prvého Automobilového klastra – západné Slovensko poskytované rôzne podporné servisné služby a väzby na školiace a výskumno vývojové procesy na Materiálovo technologickej fakulte v Trnave a ďalších univerzitách. 

 

Podobné referencie
Stavba:
Rekonštrukcia a modernizácia strednej odbornej školy informačných technológií , Banská Bystrica
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Rekonštrukcia ČS MP SLOVNAFT Šamorín
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Stavebné úpravy VŠ pavilónu K Ostrava
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Nadstavba a rekonštrukcia základnej školy v Badíne
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Slovnaft Ivachnová – spevnené plochy
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Bytový dom Barbora Poprad
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
ZŠ s MŠ J.Bottu Trnava – novostavba školskej jedálne a učební
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)