Výroba netkaných textílií Polyvlies – Priemyselný park Sereď juh

Miesto realizácie:
Sereď
Začiatok výstavby:
10/2011
Koniec výstavby:
05/2012
Typ stavby:
Haly a priemysel
Činnosť:
Projektový manažment
Výška investície:
1 mil. EUR

Naším novým projektom od 10/2011 je výstavba priemyselnej haly Výroba netkaných textílií Polyvlies – Priemyselný park Sereď juh.

Hlavný objekt sa skladá z administratívnej časti, výrobnej a skladovej haly. Výrobná a skladová hala je navrhnutá s moduláciou 6,0 m rozporom 36,0 m. Jedenásť modulov haly bude výrobná časť a štrnásť modulov bude skladová časť. Voľný flexibilný priestor oceľovej haly a priemyselná podlaha s požadovanou nosnosťou umožnia požadovanú variabilitu usporiadania technológie. Celková výmera výrobného a skladového priestoru je cca 5600m2. Časť výrobnej haly bude vybavená 1,2 tonovým mostovým žeriavom.

Súčasťou hlavného objektu haly sú tiež kompletné inžinierske siete (Trafostanica, VN prípojka, vodovod, kanalizácia, ORL, spevnené plochy a komunikácie, Verejne osvetlenie, atd.)

Úlohou našej spoločnosti je zabezpečenie komplexného stavebného manažmentu od inžinierskej činnosti, zabezpečovania realizačnej projektovej dokumentácie, výberu dodávateľov, priprav zmlúv o dielo, odsúhlasovania dielenskej dokumentácie, cez zabezpečovania výkonu stavby vedúceho až po úspešnú kolaudáciu a odovzdanie investorovi k užívaniu.

Termín ukončenia je stanovený na 05/2012.

Našim projektom od roku 2009 je aj investičná akcia ” Mestský priemyselný a technologický park Trnava” súčasťou prác bude revitalizácia priemyselného areálu, rekonštrukcia a modernizácia inžinierskych sietí, ako aj skladovo-logistického pavilónu. Budúce pavilóny sofistikovanej výroby a výrobných buniek majú mať celkovú úžitkovú plochu 4 250 štvorcových metrov, vyrastie aj výrobno-technologický pavilón s výmerou 2 560 štvorcových metrov a skladový pavilón s plochou 456 štvorcových metrov. Obnovené a dobudované budú komunikácie, spevnené plochy, vrátane sadových úprav a drobnej architektúry.

Úlohou spoločnosti KAMI PROFIT s.r.o. je komplexný management stavby až do odovzdania Investorovi t.j. Mestu Trnava Kontakt: mpatp@kami-profit.sk

Partneri: POISTENIE DOMACNOSTI

Other photos
Podobné referencie
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

E-mail: info(@)kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČDPH: SK2022023872

Kontaktný formulár


    * – povinné údaje

    Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
    Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)