Novinky

Rekonštrukcia ZŠ Bratislava – Jarovce

Začiatok výstavby:
07/2017
Koniec výstavby:
08/2017
Typ stavby:
Obchod a služby
Činnosť:
Generálny dodávateľ

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ Bratislava – Jarovce
Začiatok prác: 07/2017
Ukončenie prác: 08/2017
Projektový manažér: Ing. Ľuboš Kormaník

Nadstavba ZŠ Jarovce, uvažuje zväčšiť úžitkovú plochu o nové funkčné časti nad obidvomi časťami jestvujúcich blokov učební, ktoré budú prístupné ľahkým oceľovým schodiskom, strešnú konštrukciu tvoria ľahké drevené väzníky.

Súčasťou revitalizačného zámeru je aj:  úprava šatňových častí v podzemnom podlaží uvažujúca so zvýšenou kapacitou pre väčší počet žiakov, výmena starých okien a dverí na základe nových požiadaviek požiarnej ochrany, zateplenie.  V časti priľahlej ku pôvodnej kotolni  je riešená nová časť rekonštrukciou skladu na polytechnickú výchovu so samostatným šatňovým priestorom a vstupom z exteriéru.

Podobné referencie
Stavba:
ČS Slovnaft Gabčíkovo
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Stavba:
Slovnaft Liptovský Mikuláš Okoličné - spevnené plochy
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Stavba:
Rekonštrukcia ZŠ Bratislava - Jarovce
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Stavba:
Rekonštrukcia - ŽST Bratislava Predmestie
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Stavba:
SHELL Bratislava Karloveská
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Stavba:
Leopoldov - Rekonštrukcia administratívnej budovy
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Stavba:
Wüstenrot stavebná sporiteľňa – Výmena plastového opláštenia schodiska
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Stavba:
Obecný úrad Baška
Činnosť:
Generálny dodávateľ
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)