Novinky

Rekonštrukcia ZŠ Bratislava – Jarovce

Začiatok výstavby:
07/2017
Koniec výstavby:
10/2017
Typ stavby:
Obchod a služby
Činnosť:
Generálny dodávateľ

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ Bratislava – Jarovce
Začiatok prác: 07/2017
Ukončenie prác: 10/2017
Projektový manažér: Ing. Ľuboš Kormaník

Nadstavba ZŠ Jarovce, uvažuje zväčšiť úžitkovú plochu o nové funkčné časti nad obidvomi časťami jestvujúcich blokov učební, ktoré budú prístupné ľahkým oceľovým schodiskom, strešnú konštrukciu tvoria ľahké drevené väzníky.

Súčasťou revitalizačného zámeru je aj:  úprava šatňových častí v podzemnom podlaží uvažujúca so zvýšenou kapacitou pre väčší počet žiakov, výmena starých okien a dverí na základe nových požiadaviek požiarnej ochrany, zateplenie.  V časti priľahlej ku pôvodnej kotolni  je riešená nová časť rekonštrukciou skladu na polytechnickú výchovu so samostatným šatňovým priestorom a vstupom z exteriéru.

 

Popis prác:

24/07/2017:

 • búranie atiky a schodiskového otvoru,
 • murovanie obvodových stien,
 • viazanie výstuže pre vence

07/08/2017:

 • montáž debnenia
 • vystužovanie a betonáž vencov na 3. nadzemnom podlaží

15/08/2017:

 • bol zabetónovaný prvý úsek venca na druhom trakte, boli zabetónované venčeky nad atikovými múrmi štítových stien na prvom trakte, pripravovalo sa ďalšie debnenie a výstuž na ďalšie vence a začalo sa s realizáciou zatepľovania fasády prvého traktu od ulice.
 • pokračujeme so zatepľovaním fasády, debnením a vystužovaním ďalšieho úseku vencov na 2. trakte a s murovaním pilierikov na 2. trakte

28/08/2017

 •  Realizácia strechy: montáž drevených väzníkov, dreveného záklopu a hydroizolácie
 •  Murovanie stužujucích stien a priečok
 •  Búranie starého strešného plášťa
 • Montáž okien
 • Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému
Podobné referencie
Slovnaft – BA – Zlaté Piesky
Stavba:
Slovnaft - BA - Zlaté Piesky
Činnosť:
Projektový manažment
Stavba:
EcoPoint Office Center Košice - etapa 3
Činnosť:
Projekčné práce
Stavba:
OC ATRIUM Dubeň - Hypermarket Carrefour, Žilina
Činnosť:
Generálny dodávateľ
HOMEBOX Nitra, 2. etapa
Stavba:
HOMEBOX Nitra, 2. etapa
Činnosť:
Projekčné práce
Stavba:
Predajňa a sklad SCONTO Žilina - 1.etapa
Činnosť:
Projekčné práce
Stavba:
ČS Slovnaft Gabčíkovo
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Stavba:
Slovnaft Liptovský Mikuláš Okoličné - spevnené plochy
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Stavba:
Rekonštrukcia ZŠ Bratislava - Jarovce
Činnosť:
Generálny dodávateľ
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)