Novinky

Nájomné byty Brezno

Miesto realizácie:
Brezno
Začiatok výstavby:
04/2017
Koniec výstavby:
12/2017
Typ stavby:
Bývanie
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Architekt:
Ing. Arch. Marián Ferio
Investor:
Nájomné byty s.r.o.
Výška investície:
1 mil

Investor: Nájomné byty, s.r.o. zastúpený Ing. Pavol Baxa

Architekt: Ing.arch. Marián Ferio

Projektový manažér: Ing. Tomáš Madi

Nájomné byty Brezno sú právoplatné skolaudované – 05.01.2018.

 

Zahájili sme výstavbu nájomných bytov v Brezne, na ulici Štvrť Laca Novomeského. Bytový dom so 4 nadzemnými podlažiami bude pozostávať z 24 bytových jednotiek. Konštrukcia bude zmiešaná, vodorovné nosné konštrukcie zo železobetónovej monolitickej dosky a zvislé nosné konštrukcie z tehál. Z južnej strany stavby sa budú nachádzať loggie s kovovým zábradlím. Objekt bude napojený na všetky inžinierske siete. V okolí budú vysadené stromy a trávnaté plochy.

Priebeh prác:

15/05/2017:

Bola ukončená realizácia pilót a následne zhotovovanie ležatých rozvodov vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie pod objektom. Po zabetónovaní základového roštu aktuálne prebieha betonáž podkladnej dosky pod hydroizoláciu.

31/05/2017:

Po ukončení murovania nosných stien 1. NP momentálne prebieha realizácia debnenia stropnej dosky a viazanie výstuže.

16/06/2017:

Murovanie 2. NP je tesne pred dokončením, nad sekciou „B“ debníme dosku.

04/07/2017:

Doska nad 2. NP je zabetónovaná. Momentálne pripravujeme na betonáž obe schodiská.

Začíname s murivami na 3. NP

10/07/2017

Murujeme 3. NP, schodiská na 2. NP sú zabetónované v oboch sekciách.

24/07/2017

Zabetónovali sme dosku nad 3.NP, zároveň sa na 1.NP začala realizácia rozvodov ZTI.

08/08/2017

Končíme s murovaním 4. NP, po oddebnení bude nasledovať murovanie priečky na 2. NP.  Zabetónovali sme posledné schodisko a začali sme sekať drážky pre elektroinštalácie.

13/09/2017

Strešné vrstvy sú položené, lejeme potery na 1NP v sekcií „A“ a realizujeme protipožiarne prestupy inštalačných šácht. Parkovisko je zabetónované s narezanými špárami, dažďová kanalizácia parkoviska bola dnes zaústená do verejnej kanalizácie. Montáž vonkajších zábradlí je ukončená a začali sme stavať lešenie pre zhotovovanie fasády.

21/09/2017

Začali sme so zateplovaním budovy, realizujeme betonáže vonkajších rámp

05/10/2017

Realizujú sa vnútorné omietky, fasáda a chodníky.

03/11/2017

Omietame posledné 4 byty v sekcii “A”. 2.NP pripravujeme pre potery. Zajtra staviame lešenie pre tretí pracovný záber fasády.

13/11/2017

Ukončili sme realizáciu vnútorných omietok. Tento týždeň dokončujeme potery, pokračujeme s fasádou a začali sme kompletáž elektroinštalácií.

23/11/2017

Dokončuje sa južná strana fasády. Začali sme s interiérovými obkladmi. Pokračuje kompletizácia elektroinštalácií, zdravotechniky a výzbroje technických miestností.

 

 

Podobné referencie
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

E-mail: info(@)kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČDPH: SK2022023872

Kontaktný formulár


    * – povinné údaje

    Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
    Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)