ČS SLOVNAFT Bratislava Zahorská Bystrica – úprava komunikácie (rozšírenie)

Miesto realizácie:
Záhorská Bystrica
Začiatok výstavby:
11/2015
Typ stavby:
Čerpacie stanice a autoumyvárne
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Investor:
SLOVNAFT, a.s.

Odberateľ: SLOVNAFT a.s.
Stavba: Úprava komunikácie (rozšírenie) – ČS SLOVNAFT Záhorská Bystrica
Projektový manažér: Ing. Štefan Litomerický
Začiatok prác: 12.11.2015
Ukončenie prác: 30.11.2015
Lokalita: Záhorská Bystrica, Bratislava

Úpravu dopravného pripojenia ČSPH rieši úpravu vstupu a výstupu tak, aby vyhovovala požiadavkám nákladnej dopravy. Spevnené plochy budú dobudované, prípadne rekonštruované z dôvodu, aby slúžili ako prístup nákladných automobilov k existujúcim objektom ČSPH. Rekonštrukciou vjazdu a výjazdu ČSPH nebudú obmedzené susediace pozemky. Asfaltové vrstvy cesty sa s rozšírenou časťou komunikácie prestykujú. Odvodnenie štátnej cesty zostane zachované do terénu. Na štátnej ceste I/2 sa v mieste ČSPH obnoví vodorovné dopravné značenie. Vstup je navrhnutý jediný – z cesty I/2, k čomu bol navrhnutý aj samostatný ľavý odbočovací pruh v smere od Stupavy. Predpokladaný počet nákladných automobilov je maximálne 30/denne čo predstavuje maximálne 10% zo skladby odbočujúcich vozidiel v smere od Stupavy.

Podobné referencie
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Prístavba a nadstavba jedálne ZŠ Hargašova 2, MČ BA - Záhorská Bystrica
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Polyfunkčný objekt SEPTIMO 2 - II. etapa
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
ZŠ Plickova, Rača
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Preložka trafostanice TS 115 areál Elektrárni Žilina – stavebná časť
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
ČS SLOVNAFT, rekonštrukcia autoumyvárky
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Stavba:
ČS SLOVNAFT Prešov - vybudovanie kanalizačnej prípojky
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
IBV a HBV Cífer – Pác - infraštruktúra
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Prebiehajúca
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár
    * - povinné údaje

    Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
    Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)