Slovnaft – výstavba novej jednotky na výrobu polyetylénu LDPE4

Miesto realizácie:
Bratislava
Začiatok výstavby:
09/2012
Koniec výstavby:
05/2016
Typ stavby:
Haly a priemysel
Činnosť:
Stavebný dozor
Investor:
SLOVNAFT, a.s.
Výška investície:
380 mil. EUR

Odberateľ: Slovnaft, a.s.
Stavba: Slovnaft – výstavba novej jednotky na výrobu polyetylénu LDPE4
Zodpovedná osoba : Ing. Rastislav Kutny
Lokalita: Bratislava
Web: http://www.slovnaft.sk


Spoločnosť Slovnaft, a .s.  začala s výstavbou novej jednotky na výrobu polyetylénu LDPE4. Jej vybudovanie je súčasťou investícií v oblasti základných plastov, ktoré by mali do roku 2015 dosiahnuť hodnotu viac ako 300 miliónov eur. Náklady na výstavbu samotnej linky LDPE4 na výstavbu samotnej linky LDPE4 pritom presiahnu 200 miliónov eur. Spoločnosť bude investície financovať jednak z vlastných zdrojov, jednak z úveru od EBOR a z komerčných úverov.
Nová jednotka LDPE4 nahradí 7 starších liniek a bude vyrábať nízkohustotný polyetylén, ktorý je základom pre široké spektrum produktov, napríklad pre potravinárske a poľnohospodárske fólie, hračky, izolácie a ďalšie materiály používané v stavebníctve. Po spustení novej výrobnej linky stúpne ročná kapacita výroby polyetylénu v Slovnafte o 40.000 ton na 220.000 ton.

Nová výrobná jednotka bude postavená podľa najmodernejšej licencie s použitím najlepších dostupných technológií. V porovnaní so súčasnou výrobou polyetylénu sa výrazne zmení kvalita vyrábaných typov pri výrazne nižšej spotrebe energií. V oblasti ochrany životného prostredia dôjde k výraznému zníženiu emisií prchavých zlúčenín v súlade s legislatívou platnou od roku 2016.

Blok 72 mení svoju tvár

Stavenisko na bloku 72, kde sa buduje nová jednotka na výrobu polyetylénu LDPE4, sa mení takpovediac zo dňa na deň. Hlavný dodávateľ stavby už zrealizoval dve tretiny inžinierskej činnosti: vydali a schválili špecifikácie zariadení a následne sa objednali kľúčové zariadenia. Pokračuje sa v príprave detailnej projektovej dokumentácie.

Začala sa už aj samotná výstavba novej výrobnej jednotky, a to prípravou územia odstránením vrchnej vrstvy zeminy. Vybudované sú už takmer všetky základové pätky pod potrubné mosty, ako aj pod veľkú časť technológie. Výstavba elektrorozvodne  a riadiacej miestnosti už dosiahla 1. nadzemné podlažie. Z dôvodu veľkosti sa začalo s montážou odplyňovacích síl, ako aj ich betónovej konštrukcie. Z dvoch tretín sú postavené aj základy srdca technológie- reaktora. Zostáva vybudovať poslednú časť základu a následne sa reaktorová kobka uzavrie vybudovaním betónových stien, ktoré budú chrániť okolité stavby v prípade úniku etylénu. Vykonané práce predstavujú asi 10 % z celkového objemu prác. Spustenie LDPE4 do komerčnej prevádzky je naplánované na jeseň 2015.

 

>
Podobné referencie
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

E-mail: info(@)kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČDPH: SK2022023872

Kontaktný formulár


    * – povinné údaje

    Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
    Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)