Modernizácia expozitúry Alžbetina, Košice

Miesto realizácie:
Košice
Začiatok výstavby:
05/2015
Koniec výstavby:
06/2015
Typ stavby:
Administratíva
Činnosť:
Generálny dodávateľ

Odberateľ: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Stavba: Rekonštrukcia pobočky na Alžbetinej ulici č. 5-7 v Košiciach
Začiatok prác: 15.05.2015
Ukončenie prác: 15.06.2015
Lokalita: Alžbetina ulica 5-7, Košice – Staré mesto

Meštiacke domy sa nachádzajú na Alžbetinej ulici číslo 5 a 7, na parcelách číslo 98 a 99 v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice – Staré mesto, okres Košice I. Jedná sa o budovy zapísané v zozname kultúrnych pamiatok. Budovy sú dvojpodlažné so vstavaným, využitým podkrovným priestorom čiastočne podpivničené. Nosné konštrukcie sú tvorené zo zvislých nosných stien a murovaných klenieb. Klenby tvoria vodorovné konštrukcia od 1.pp po 2.np. Zvislé nosné steny sú murované z kameňa a z tehál, premenlivej hrúbky. Pri výstavbe podkrovia boli použité pre zvislé nosné steny keramické pálené tehly Porotherm 380mm. Ďalej je v podkrovnej časti vytvorený priečny nosný systém z murovaných stien z tehál hrúbky 300mm. Klenby sú orientované štvorstranné a dvojstranné. Nosná časť stropu nad 2.np, ktorý tvorí podlahu podkrovia bola vytvorená z oceľových valcovaných nosníkov a vkladaných keramických vložiek Hurdis v kombinácii s VSŽ plechom. Objekty sú sprístupnené z ulice samostatnými vstupmi. Objekt Alžbetina ulica č. 7 je ďalej prístupný aj z dvornej časti, zo severnej strany, cez átrium. Strecha je v uličnej strany sedlového tvaru. Nad domom č. 5 je riešený vikier a vo vnútornej časti smerom k átriu sú riešené pultové strechy.

V novom stave došlo k stavebným úpravám priestorov poisťovne nachádzajúcich sa na 1.np, domu číslo 7. Riešené boli priestory expozitúry a k nej patriacemu zázemiu. Projekt riešil výmenu vnútorných dlažieb, vybúranie parapetu nosného muriva, výmenu svietidiel, elektroinštalácie, zásuviek, nové rozvody dátovej siete, novú zasklennú stenu medzi priestorom zázemia a haly poisťovne a vytvorenie dvoch záchodov pre zamestnancov v priestore, kde sa pôvodne nachádzal iba jeden záchod. Ďalej bola riešená kuchynka pre zamestnancov na 1.np, ktorú tvorí kuchynská linka s drezom, mikrovlnnou rúrou a chladničku. V nových priestoroch expozitúry je dodaný nový nábytok.

Uzavreté priestory sú nútene odvetrané a klimatizované. Vo vstupnej časti nad hlavným vchodom z Alžbetinej ulici je osadená vzduchová clona. Napojenie nových záchodov a kuchynského drezu je zrealizované na existujúci vnútorný vodovod a vnútornú kanalizáciu. Sú vymenené keramické obklady a zariaďovacie predmety záchodov a predsiení záchodov. V miestnostiach expozitúry je doplnené podlahové kúrenie.

Podobné referencie
Stavba:
Rekonštrukcia a modernizácia strednej odbornej školy informačných technológií , Banská Bystrica
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Rekonštrukcia ČS MP SLOVNAFT Šamorín
Činnosť:
Projektový manažment
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Stavebné úpravy VŠ pavilónu K Ostrava
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Nadstavba a rekonštrukcia základnej školy v Badíne
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Slovnaft Ivachnová – spevnené plochy
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Bytový dom Barbora Poprad
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
ZŠ s MŠ J.Bottu Trnava – novostavba školskej jedálne a učební
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

info@kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Kontaktný formulár* - povinné údaje

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)